გარე რეკლამა

ბერელიძე ქეთევან

გარერეკლამის დეპარტამენტის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 255 01 55/56 (შიდა 103)

მობ.: (+995 591) 55 01 19

Skype: VestaGare / E-mail:gare@vesta.ge

 

 

 

Please enter your Quote details