ფართოფორმატიანი

ლიზა წერეთელი

გარერეკლამის დეპარტამენტის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 255 01 55/56 (შიდა 135)

მობ.: (+995 592) 31 69 69

Skype: printvesta / E-mail:print@vesta.ge

Please enter your Quote details